اینجا رادیو بیناست...

به مدرسه مهارت های زندگی خوش آمدید.

رادیو بینا

اگر به دنبال دستور‌العمل‌های فوری و موفقیت‌های یک شبه و مایکرویوی در رابطه با خود هستید، اینجا مناسب شما نیست. مجله فلسفی و نوروسایکولوژی رادیو بینا بستری برای افزایش آگاهی مخاطبان در مسیر بهبود روابط زناشویی بر مبنای شناخت خود است. دلیل عمده مشکلات افراد در روابط زناشویی به دلیل نبود دانش و شناخت کافی از خود است چراکه بدون شفا و بهبود یک فرد، نمی‌توان امید به داشتن رابطه‌ای سازنده و سالم داشت.